Munkkyrkan

Munkekyrkan-001.jpg-for-web-normal

HUR HITTA ”MUNKARNE”?

Följ stranden norrut, passera småbåtshamnen och tre ensamma sjöbodar. Vid en trätrappa upp mot berget börjar orangemålade punkter på stenar och berghällar som leder Dig den mest lättgångna vägen norrut till munkarnas viste. Låt fantasin flöda och njut av ett stycke strand som saknar motstycke utefter Bohusläns granitkust.

Går Du längs stranden ca 600 m norrut finns intressanta grottbildningar, klassade som naturminne. I en brant bergssluttning mot Altarfjorden och öppet hav har vågkraften satt block och stenar i rörelse och slipat ut grottor under en tid då havet stod högre än nu.

Den största grottan, kallad Munkkyrkan (se bild nedan)

Munkekyrkan.jpg-for-web-large

Grottan kan nås på två sätt, dels genom en åt norr kringgående klättring, dels en mer krävande genom ett smalt grotthål. Till höger om detta finns en bredare öppning, kallad stallet. Med lite fantasi kan Du längst in till höger
om denna grottmynning se ”Munken” i silhuett.

Nu väntar själva Munkkyrkan och därmed lite besvärligare klättring. Väl uppe – och inne i huvudgrottan – finner Du att klåfingriga besökare tyvärr har gjort inhuggningar och kladdmåleri.
Längst in och högre upp finns en 2 m bred grottsal i en övre utvidgning av grott-sprickan. Denna sal kan man nå från sprickans övre mynning i berget ovanför, en anvancerad klättring.

Berggrunden i området består av grovkorning bohusgranit som här och var innesluter stycken av oregelbunden ådergnejs. Närmast stranden finns storblockig klappersten, till stor del transporterat långväga ifrån. Två stora skifferstenar kan ses innan Du når grottområdet. Ett stort fyrkantigt granitblock
25 m norr om grottan, den s k Altarstenen, har sannolikt brutits loss från bergskanten.

PICT0056.JPG-for-web-large

C:a 100 meter norr om Altarstenen finns vackra strandgrytor och slipade urbergsraukar. Beundra hällen med grunda grytor, skålar, rännor och smala vindlande ryggar.

IMG_2709.JPG-for-web-normal

För fler bilder klicka här.