Nedan finns ett kontaktformulär. Här kan ni kontakta oss. Nedanför kontaktformuläret finns styrelsens kontaktuppgifter för direkt kontakt med enskild styrelsemedlem.

Styrelsen 2019-2020

Ordförande: Peter Törnros
Grönemadsvägen 47, 457 95 Grebbestad
070-9326502, peter.tornros@hotmail.com

Vice ordförande: Marianne Welander
Grönemadsvägen 53, 457 95 Grebbestad
0525-10317,  076-7710317, marianne.welander37@gmail.com

Sekreterare: Jörgen Wickström
Lambs Väg 11, 457 95 Grebbestad
070-9565195, jorgen.wic@gmail.com

Kassör: Kjell Olsson
Malis Väg 5-7, 457 95 Grebbestad
0525-61280, 070-7397531,  koolsson@telia.com

Ledamot: Annika Rörkvist
Frans väg 30, 457 95 Grebbestad
0706 078790, nicka.r@tele2.se

Ledamot: Kenth Ekstrand
Lambs Väg 7, 457 95  Grebbestad
0730 350119, kenth.ekstrand@telia.com

Ledamot: Sofia Klemming
Kräftvägen 8, 457 95 Grebbestad
076-3747549, sofia.klemming@hotmail.se