Föreningens styrelse

Kontakta gärna oss i styrelsen!

Styrelsen 2021-2022

Ordförande: Kenth Ekstrand
Lambs Väg 7, 457 95 Grebbestad
0730 350119, kenth.ekstrand@telia.com

Vice ordförande: Lena Bogärde
Malis väg 14, 457 95 Grebbestad
0708 611588, lena@bogarde.se

Sekreterare: Jörgen Wickström
Lambs Väg 11, 457 95 Grebbestad
0709 565195, jorgen.wic@gmail.com

Kassör: Sofia Klemming
Kräftvägen 8, 457 95 Grebbestad
0763 747549, sofia.klemming@hotmail.se

Ledamot: Hans Hedström
Amiralsvägen 8, 457 95 Grebbestad
070-5371441, hhedstrom@telia.com

Ledamot: Marie Lind
Källareholmen 7, 457 95 Grebbestad
0709 691601,marielind59@hotmail.com

Ledamot: Astor Erkenstam
Amiralsvägen 18, 457 95 Grebbestad
0703 495450, acerkenstam@hotmail.com

Ersättare 1: Eva Bjersne

Ersättare 2: Anne Wiström