Föreningens styrelse

Kontakta gärna oss i styrelsen!

Styrelsen 2022-2023

Ordförande: Kenth Ekstrand
Lambs Väg 7, 457 95 Grebbestad
0730 350119, kenth.ekstrand@telia.com

Vice ordförande: Lena Bogärde
Malis väg 14, 457 95 Grebbestad
0708 611588, lena@bogarde.se

Sekreterare: Jörgen Wickström
Lambs Väg 11, 457 95 Grebbestad
0709 565195, jorgen.wic@gmail.com

Kassör: Markus Persson
Klangs Väg 9, 457 95 Grebbestad
0707 814280, markuspersson1114@gmail.com

Ledamot: Sofia Klemming
Kräftvägen 8, 457 95 Grebbestad
0763 747549, sofia.klemming@hotmail.se

Ledamot: Hans Hedström
Amiralsvägen 8, 457 95 Grebbestad
0705 371441, hhedstrom@telia.com

Ledamot: Marie Lind
Källareholmen 7, 457 95 Grebbestad
0709 691601, marielind59@hotmail.com

Ersättare 1: Eva Bjersne

Ersättare 2: Anne Wiström