Kontakta oss

Nedan finns ett kontaktformulär. Här kan ni kontakta oss. Nedanför kontaktformuläret finns styrelsens kontaktuppgifter för direkt kontakt med enskild styrelsemedlem.

Styrelsen 2020-2021

Ordförande: Lena Bogärde
Malis väg 14, 457 95 Grebbestad
070-8611588, lena@bogarde.se

Vice ordförande:

Sekreterare: Jörgen Wickström
Lambs Väg 11, 457 95 Grebbestad
070-9565195, jorgen.wic@gmail.com

Kassör: Sofia Klemming
Kräftvägen 8, 457 95 Grebbestad
076-3747549, sofia.klemming@hotmail.se

Ledamot: Annika Rörkvist
Frans väg 30, 457 95 Grebbestad
0706 078790, nicka.r@telia.com

Ledamot: Kenth Ekstrand
Lambs Väg 7, 457 95  Grebbestad
0730 350119, kenth.ekstrand@telia.com

Ledamot: Hans Hedström
Amiralsvägen 8, 457 95 Grebbestad
070-5371441, hhedstrom@telia.com
(Blekerivägen 8, 435 39 Mölnlycke)