Boken om Grönemad

LÄSA OM GRÖNEMAD?

köp då gärna

”Vårt  Grönemad  genom  tiderna”

  • Boken som skildrar allt som har hänt här
  • Boken som beskriver vår natur – geologin och våra växter samt livet vid strandkanten
  • Boken som förklarar alla lokala ortnamn och benämningar
  • Boken som ger dig Grönemads historia
  • Boken som vet det mesta om våra indelta soldater och båtsmän som verkat här
  • Boken som redogör för allt kring våra båtar och fisket
  • Boken som berättar om alla gamla grönemadsbor som levt här

Grönemads Samhällsförening säljer denna bok som på 260 sidor skildrar vårt vackra Grönemad i ord och många bilder

Grönemadsboken

Boken kan köpas direkt hos:

Jörgen Wickström, Lambs väg 11

Roy Hansson, Gata 21

Pris 170 :-

 

Önskar Du den hemsänd per post kostar det 220 kr (inkluderar porto)

Betalning görs antingen med

Swish till 123 615 7143. Skriv GB och adress (namn skall inte med) i meddelandefältet.

eller

Betala in på Samhällsföreningens bankgiro nr 5308 – 4208.

Ange noga ditt namn och din adress!

Rättelser till bokens 1:a utgåva

 

 

Tillägg till 1:a utgåvan.

BRITTY-TEXT-1