Boken om Grönemad

Vill du läsa en trevlig bok om Grönemad och lära dig mer om denna plats?
Köp då boken ”Vårt  Grönemad  genom  tiderna”
  • Boken som skildrar allt som har hänt här
  • Boken som beskriver vår natur – geologi och växter samt livet vid strandkanten
  • Boken som förklarar alla lokala ortnamn och benämningar
  • Boken som ger dig Grönemads historia
  • Boken som vet det mesta om våra indelta soldater och båtsmän som verkat här
  • Boken som redogör för allt kring våra båtar och fisket
  • Boken som berättar om alla gamla grönemadsbor som levt här

Grönemads Samhällsförening säljer denna bok som på 260 sidor skildrar vårt vackra Grönemad i ord och många bilder

Grönemadsboken

Boken kan köpas hos Jörgen Wickström, Lambs väg 11, tel. 0709 – 56 51 95

Priset är 150 :- om du hämtar den, eller 220:- inkl. porto om du vill ha den hemskickad.
Betalning görs antingen med swish till 123 615 7143 eller via bankgiro till 5308 – 4208.
Skriven ”Bokköp” och ditt namn i meddelandefältet, kontakta sedan Jörgen för att lämna uppgifter om adress etc.

Rättelser och tillägg till bokens första utgåva hittar du här