Årets Årstämma är skjuten på tillsvidare. Återkommer när vi kan ha mötet.

Årsmötesprotokoll 2019