Årsmöte 2020

Nedan finner ni de dokument som kommer från vårt digitala Årsmöte 2020

Förslaget på nya stadgar skall tas upp på nästa årsmöte för att fastställas.

Protokoll Årsmöte 2020 Grönemads Samhällsförening (+5 bilagor) påskrivet

Bilaga 1 Närvarolista

Bilaga 2 Styrelsens Verksamhetsberättelse

Bilaga 3 Ekonomisk redogörelse

Bilaga 4 Revisorernas berättelse

Bilaga 5 Val av styrelse

Dagordning för digitalt årsmöte 2020

Ursprunliga stadgarna

Stadgar Grönemads Samhällsförening 2020-10-24 Förslag

Protokoll konstituerande möte 2020