Välkomna till vårt Grönemad

Denna vackra pärla är belägen vid havet två kilometer nordväst om centrala Grebbestad i norra Bohuslän.
Grönemad var från början enbart utmarker till bondgårdar, men förvandlades vid 1900-talets början till ett litet samhälle med fiske, stenhuggeri och olika småindustrier.
Av det finns nu inte mycket kvar. Idag är Grönemad i stället ett mycket omtyckt område för både åretrunt- och fritidsboende. Underbara stränder med plats att rasta, bada och njuta. Vi har pittoreska sjöbodsrader och en hamn för 170 småbåtar med plats för många gästande båtar.

Nyheter:

Brev till kommunen om önskade förbättringar längs Grönemadsvägen
Kommunen har fått ett brev om behovet av en gång- och cykelväg, infartsparkering och återvinningsstation. Föreningen vill ha en dialog med ansvariga beslutsfattare.
Du kan läsa brevet här. 
Årsmötet hölls tisdagen den 3/8 kl. 9:00 i Tanumshedes Bygdegård
Kallelse, protokoll och övriga dokument från mötet kan hittas under fliken Nedladdning.
Grönemads och strandområdets framtid
Tanums kommun arbetar med ett planprogram gällande strandområdet i Grönemad.
Därför har styrelserna i de fyra föreningarna Grönemads Samhällsförening, Grönemads Samfällighetsförening, Grönemads Bryggförening (Kullgrenbryggan) och Grönemads Hamnförening upprättat och lämnat in dokumentet
Vision och mål för Grönemads strandområde och fårhage.
Väsentliga punkter i dokumentet kommer att behandlas som motioner och bli upptagna för beslut på respektive förenings årsstämma i sommar.
OBS: Tanums kommun välkomnar allas idéer, synpunkter och önskemål via en webbaserad medborgardialog, se kommunens hemsida.
Förväxlingsrisk
Det har kommit till vår kännedom att det finns en hemsida gronemad.com som ägs och administreras av Magnus Olsson och Anne Wiström.
Den skall inte förväxlas med denna sida, gronemad.se, som tillhör Grönemads Samhällsförening.
Fårhagen
Någon har anmält till Länsstyrelsen att fåren far illa i Fårhagen. Sådana anmälningar innebär betydande kostnader och andra problem för djurägaren, även om de är helt obefogade. Djurägaren vill inte riskera fler anmälningar vilket innebär att fåren inte längre kan vara i sitt eget lilla sommarparadis.
Tråkigt för fåren, tråkigt för alla barn som brukat mata och klappa dem. Bilden togs före anmälan.
Fåren 2021-05-22 (2)
Städdagen
Vädret var alldeles lagom och ca. 70 personer hjälptes åt på städdagen den 15:e maj.
Vi fick en lättsam och trevlig samvaro, både på stranden och runt fikabilen. Tack alla!
2021-05-15 10.29.52 (2)
Grönemadsbladet
Det Artonde GRÖNEMADSBLADET har kommit. Du hittar det på fliken Grönemadsbladet ovan. Eller här.