Välkomna till vårt Grönemad

Denna vackra pärla är belägen vid havet två kilometer nordväst om centrala Grebbestad i norra Bohuslän.
Grönemad var från början enbart utmarker till bondgårdar, men förvandlades vid 1900-talets början till ett litet samhälle med fiske, stenhuggeri och olika småindustrier.
Av det finns nu inte mycket kvar. Idag är Grönemad i stället ett mycket omtyckt område för både åretrunt- och fritidsboende. Underbara stränder med plats att rasta, bada och njuta. Vi har pittoreska sjöbodsrader och en hamn för 170 småbåtar med plats för många gästande båtar.

Nyheter:

Fåren har kommit

20220505_162827 (2)

Ett gäng små söta baggar bekantar sig nu med sin fantastiska nya miljö. Om någon har frågor om hur skötseln mm. fungerar så skall ni kontakta Grönemads Samhällsförenings representant Kenth Ekstrand tel. 0730 350119 eller fårägaren Johan Odenbrand på Odens Farm tel. 0707 132902.

Valborgsmässoafton i Grönemad

20220430_210906

Nu har Valborgsmässoafton firats i Grönemad på traditionellt sätt:
Brasan har brunnit, vårtalet har framförts och sånger har sjungits. Bilden visar Alf Johansson när han  utropar ett fyrfaldigt leve som avslutning efter sitt vårtal.

Påskafton i Grönemad 2022

20220416_210725 (2)

Äntligen en påskbrasa utan Covidrestriktioner! ”Alla var där.” Åskådarrekord?

Grönemadsbladet 2022

Det nittonde Grönemadsbladet är utdelat i alla (?) brevlådor. Du hittar det också här.

Nytt år – dags för ny medlemsavgift

Föreningen tar med glädje emot din 50-lapp även i år. Ange namn och mejladress vid betalningen. Mer info hittar du efter att ha klickat på ”Bli medlem” i menyraden ovan. 

Sverring i Fårhagen

Nu har det gjorts en ”sverring” i Fårhagen. Sverring innebär att man bränner bort gammalt gräs och ljung mm. för att undvika att ytan förbuskas och slyar igen. Detta är det traditionella sättet att sköta betesmarker. Biologer och Länsstyrelsen har uppmuntrat oss till detta eftersom det är god naturvård. Klicka här om du vill se det från ovan!

Sverrning Fårhagen_1
Planprocess för Grönemads Strandområde

Under 2021 påbörjade Tanums Kommun en planprocess för Grönemads strandområde. Fyra föreningar i Grönemad har skickat in ett dokument med föreningarnas gemensamma synpunkter, baserat på respektive förenings årsstämmobeslut.
Det har också varit en medborgardialog där kommunen bjudit in allmänheten att komma med idéer och förslag till hur området skall användas i framtiden. Mer information finns här: Medborgardialog Grönemad
Medborgardialogen utvärderas nu, och ska snart presenteras som ett programförslag för politikerna. De kommer sedan ta ställning till förslaget och eventuellt föreslå ändringar. Efter godkänt programförslag fortsätter planarbetet med programförslaget som underlag.
Information om planarbetet hittar du här: Program Grönemads strandområde
Just nu tycks kommunen ligga lite efter sin tidplan men den som lever får se. Grönemads Samhällsförening fortsätter gemensamt med övriga föreningar att bevaka planarbetet för att ta till vara Samhällsföreningens intressen i frågan.

Två nya intressanta skrifter att ta del av

De här två häftena kan köpas via Britt Ekstrand, Lambs väg 7, tel. 0702 – 661 689, eller mejl britt.ekstrand@telia.com. Priset är 60:- per häfte.Omslagen i miniatyr

En historisk vandring ger lite information från förr om det du ser vid en vandring från havsstranden till torpet Grönemad. Ta en promenad med häftet i handen!

Brittys berättelse handlar om livet och folket i Grönemad runt 1930 – 1950. Det är namn man kanske hört eller läst på vägskyltar, och som nu träder fram ur skuggorna.

Värdefull julgåva från Sparbanken Tanum

Sparbanken LogoDen 20 december 2021 fick vår förening ett sponsorbidrag på hela 20 000:- från Sparbanken Tanum. Ett välkommet stöd till vår verksamhet nu när vi inte kunnat anordna Grönemadsdagen på två år. Stort TACK! 

Julgranen är tänd

Julgranen på Sandbacken tändes den 27/11 kl. 15 genom att föreningens ordförande djärvt, skickligt och framgångsrikt satte i kontakten. Samtidigt serverades smaskiga bakverk som avnjöts tillsammans med egen medhavd glögg.
Ett trettiotal personer hade samlats för att delta i denna hittills tvååriga tradition. Alla var överens om att detta skall bli årligen återkommande under all överskådlig tid. Vädret var aningen kylslaget, men det kompenserades mer än väl av den varma samvaron.
Stort tack till alla som var med, och extra stora tack till Kenth Ekstrand som fixat fram granen och Anne Wiström som stod för de goda bakverken!

Julgranständning 2021

Avtackningar

Vid ett trevligt möte hos Kenth och Britt Ekstrand den 14 oktober 2021 avtackades Annika Rörkvist, Roy Hansson och Birgitta Söderholm för många års insatser i Grönemads samhällsförening. Den dagen hade tyvärr Peter och Anne Törnros förhinder, men de kunde istället avtackas i samband med julgranständningen den 27/11. Det mötet var lika trevligt, men ställde krav på varmare klädsel.

Avtackningar 2021
Brev till kommunen om önskade förbättringar längs Grönemadsvägen

Kommunen har fått ett brev om behovet av en gång- och cykelväg, infartsparkering och återvinningsstation. Föreningen vill ha en dialog med ansvariga beslutsfattare.
Du kan läsa brevet här. 

Årsmöte 2021 hölls tisdagen den 3/8 2021 kl. 9:00 i Tanumshedes Bygdegård

Kallelse, protokoll och övriga dokument från mötet kan hittas under fliken Nedladdning.

Grönemads och strandområdets framtid

Tanums kommun arbetar med ett planprogram gällande strandområdet i Grönemad.
Därför har styrelserna i de fyra föreningarna Grönemads Samhällsförening, Grönemads Samfällighetsförening, Grönemads Bryggförening (Kullgrenbryggan) och Grönemads Hamnförening upprättat och lämnat in dokumentet
Vision och mål för Grönemads strandområde och fårhage.
Väsentliga punkter i dokumentet kommer att behandlas som motioner och bli upptagna för beslut på respektive förenings årsstämma i sommar.
OBS: Tanums kommun välkomnar allas idéer, synpunkter och önskemål via en webbaserad medborgardialog, se kommunens hemsida.

Förväxlingsrisk

Det har kommit till vår kännedom att det finns en hemsida gronemad.com som ägs och administreras av Magnus Olsson och Anne Wiström.
Den skall inte förväxlas med denna sida, gronemad.se, som tillhör Grönemads Samhällsförening.