Välkomna till vårt Grönemad

Denna vackra pärla är belägen vid havet två kilometer nordväst om centrala Grebbestad i norra Bohuslän.
Grönemad var från början enbart utmarker till bondgårdar, men förvandlades vid 1900-talets början till ett litet samhälle med fiske, stenhuggeri och olika småindustrier.
Av det finns nu inte mycket kvar. Idag är Grönemad i stället ett mycket omtyckt område för både åretrunt- och fritidsboende. Underbara stränder med plats att fika och njuta. Vi har pittoreska sjöbodsrader och en hamn för 170 småbåtar med plats för många gästande båtar.

gronemadsbladet-2021-framsida

Nyheter:
Vice ordförande Lena Bogärde har tagit över alla arbetsuppgifter från ordförande Peter Törnros.
Peter avstår att agera som ordförande och delta i styrelsearbetet på grund av tidsbrist.
Nu finns dokument att läsa  och/eller för nedladdning under fliken ” Nedladdning”.  
Senaste dokumenten är från Årsmötet 2020.